Folklórny festival Východná Predpredaj.sk

O festivale


Folklórny festival Východná 2020 sa presúva zo začiatku júla na koniec augusta. Všetky zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.
Zmena termínu je nevyhnutná vzhľadom na situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu v Európe, preto sa Národné osvetové centrum rozhodlo preložiť Folklórny festival Východná 2020 na neskôr. Prípravy však naďalej pokračujú. „Zdravie návštevníkov a účinkujúcich je pre nás na prvom mieste. Týmto krokom sa snažíme predísť nevyhnutnému zrušeniu 66. ročníka. Dúfame, že ak budeme všetci dodržiavať preventívne nariadenia vlády, 28. až 30. augusta sa všetci uvidíme vo Východnej,“ povedal generálny riaditeľ NOC Michal Bartók.
celé znenie tlačovej správy


Folklórny festival Východná je najstarší a najrozsiahlejší celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou na našom území. Každoročne na prahu letnej turistickej sezóny v prvý júlový víkend v atraktívnom prostredí v blízkosti Vysokých i Nízkych Tatier ožijú bohaté ľudové tradície a rázovitá obec Východná sa na niekoľko dní stane centrom slovenskej kultúry.

Počas jeho 65-ročnej histórie sa z festivalu stala vrcholná prehliadka tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov. Medzi 1 400 účinkujúcimi v desiatkach umeleckých autorských programov sa každoročne prezentujú i víťazi celoštátnych súťažných prehliadok folklórnych skupín, súborov, detských súborov, ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov muzikantov i tanečníkov.

K festivalu Východná už neodmysliteľne patria aj ľudoví remeselníci, výrobcovia a umelci a v poslednom období sú najzaujímavejšími interaktívne a zážitkové programy – tanečné, hudobné, spevácke workshopy, remeselné tvorivé dielne a programy pre deti.

Východná je oslavou folklóru a jej existencia výrazne prispieva k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému rozvíjaniu i verejnej prezentácii vzácnych hodnôt našej klenotnice kultúry. Folklór je hlboko zakorenený v tradíciách a kultúre slovenského národa, preto v nás pri každom kontakte dokáže vyvolávať radosť zo vzájomného stretnutia a oživovať nielen históriu, ale aj city. Staňte sa aj vy súčasťou tejto oslavy.Pozvánka: PUĽS na FFV 2020, 2. júla 2020

Pozvánka: SĽUK na FFV 2020, 3. júla 2020

Pozvánka na Folklórny festival Východná 2020

FFV 2020

Podujatie sa uskutoční v novom termíne 28. 8. – 30. 8. 2020.

Podujatie sa v pôvodne avizovanom termíne neuskutoční. Nový termín je stanovený na 28. 8. – 30. 8. 2020.

Všetky zakúpené vstupenky prostredníctvom stránky predpredaj.sk zostávajú platné, až na vstupenky zakúpené na štvrtok 2. 7. 2020, tie budú refundované. Zákazníci, ktorí si zakúpili vstupenky prostredníctvom stránky predpredaj.sk dostanú informácie aj priamo na registrovaný e-mail, ktorý zadali pri kúpe vstupenky.

Predlžujeme lehotu 2. vlny online predaja vstupov za zvýhodnenú cenu až do 30. augusta 2020, ktorá bola pôvodne do 31. mája. Zároveň sa znižujú vstupy permanentiek zakúpených priamo na mieste.

Vstupné
Cenník, 1. strana

obrázok zväčšíte kliknutím naň

Podmienky
Cenník, 2. strana

obrázok zväčšíte kliknutím naň

 

 

 

 

 

Program je v príprave...

 

 

 

 

 

Press

Na festival majú voľný vstup len novinári vopred kreditovaní do termínu 15. júna 2020 na základe vyplneného online akreditačného formulára. Formulár slúži na registráciu jednej osoby, nie viac. Akreditovaný novinár sa musí na mieste podujatia preukázať platným novinárskym preukazom. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť udelenie akreditácie v prípade nedodržania našich podmienok. Akreditovaní novinári musia mať špeciálne označenie a ich pohyb v rámci festivalu bude presne určený v Informačnom centre. Nie je možný pohyb pod pódiom Veľkej scény okrem štábu RTVS. Umiestnenie Press centra je vyznačené na mape areálu.

Fotografovanie je povolené výlučne len akreditovaným fotografom. Tolerujú sa neprofesionálne automatické fotoaparáty bez použitia blesku v blízkosti pódií Veľkej scény aj Malej scény.

Vstupom do areálu amfiteátra  každý návštevník udeľuje súhlas a berie na vedomie, že fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu budú použité v akejkoľvek technickej úprave na promovanie festivalu v čase konania a po skončení podujatia s neobmedzeným časovým a teritoriálnym využitím.

Tlačové správy

Ubytovanie

 

STANOVÁ DEDINKA SLOVAKFOLKLORE

Detailné informácie budú zverejnené v prvom štvrťroku 2020.

 

UBYTOVANIE V BLÍZKOSTI KONANIA FESTIVALU

Doprava

Na festival sú vypravované mimoriadne vlaky ŽSSK. Všetky osobné vlaky vrátane mimoriadnych vlakov ŽSSK s cieľovou zástavkou Východná nájdete v cestovnom poriadku ŽSSK na obdobie konania FFV 2020.

Cestovný poriadok bude zverejnený čoskoro.

Platby – Vstupenka

 

PLATOBNÁ KARTA

Zakúpenie vstupeniek na mieste konania festivalu bude možné aj vo forme platby platobnými kartami. Platobná karta bude akceptovaná pri štyroch vstupoch do areálu amfiteátra (A1, A2, A3, A4).

 

HOTOVOSŤ

Platba v EURách.

V areáli amfiteátra bude umiestnený mobilný bankomat pre prípadný nedostatok hotovosti.

 

ONLINE – PREDPREDAJ

Predpredaj.sk umožňuje online nákup vstupeniek za výhodnejšiu cenu ako nákup priamo na mieste konania festivalu.

[Predpredaj.sk]

Po zrealizovaní platby si môžete vstupenky vytlačiť alebo uložiť v mobilnom telefóne.

Otváracie hodiny – Areál FFV

Tieto informácie pripravujeme.

Parkovanie

Tieto informácie pripravujeme.

Festivalový obchodík

Tieto informácie pripravujeme.

Zákazy

 • drogy, psychotropné látky, zbrane, horľaviny a pyrotechnika akéhokoľvek druhu;
 • prísne zakázané je zhotovovanie zvukových/obrazových záznamov alebo videozáznamov;
 • lietajúce drony;
 • filmové kamery, videokamery (DV, DV Cam, Beta Cam…);
 • profesionálne fotoaparáty;
 • predmety ohrozujúce bezpečnosť vrátane sklených nádob a fliaš;
 • prísne zakázané je zakladať oheň v areáli amfiteátra;
 • akýkoľvek druh varičov;
 • magnetofóny;
 • prísny zákaz fajčenia v detských/rodinných zónach (KOŠIARIK) a vo všetkých stanoch;
 • prísny zákaz stanovania na parkovisku a mimo vyhradených priestorov;
 • zákaz vstupu domácich zvierat s výnimkou vodiacich psov podľa zákona 447/2008 § 25,
 • zákaz požívania dáždnikov v hľadisku Veľkej a Malej scény (ohľad na lepšiu viditeľnosť programu na scénach).

Bezpečnosť a zdravie

Bezpečnosť a zdravie návštevníkov na festivale je pre nás prioritou.

O bezpečnosť na festivale sa stará riadne označená bezpečnostná služba. Slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov.

V priestoroch festivalu je voľný pohyb policajných, požiarnych a zdravotných zložiek s vlastným, viditeľne označeným stálym miestom. Stále miesta štátnej polície, zdravotnej služby a požiarnej služby budú riadne označené na informačnej mape v mieste konania festivalu a v elektronickej podobe tu.

Odporúčame všetkým návštevníkom festivalu, aby festivalový náramok mali priamo na ruke, čím znížia riziko nedorozumenia s organizačným štábom a bezpečnostnými zložkami.

Kompetencie bezpečnostnej služby:

 • kontrola festivalových náramkov;
 • kontrola stanovej dedinky;
 • osobná prehliadka (na zamedzenie vnášania nebezpečných a nepovolených predmetov – zákazy);
 • vyvedenie z areálu (neoznačené osoby, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji, díleri akýchkoľvek drog a psychotropných látok…);
 • usmerňovanie pohybu na základe pokynov organizátora;
 • pomoc návštevníkom na vozíku a držiteľom preukazov ZŤP-S so sprievodom pri vstupe.

Dôležité telefónne čísla

Hasičská a záchranná služba, polícia 112
Hasičská služba 150, 112
Záchranná služba 155, 112
Polícia 158, 112
Horská záchranná služba 18 300
Cestná záchranná služba (SČK) 154
Havarijná a núdzová služba pre motoristov 18 128, 18 154
Odťahová a asistenčná služba  
Global assistance Slovakia 18 118
Dopravný servis *75 (z mobilného telefónu)

Banky

Slovenská sporiteľňa 0850 111 888
VÚB 0850 123 000, zo zahraničia: +421 2 4855 5970
Tatra banka 0800 00 1100, *1100, zo zahraničia: +421 2 5919 1000
ČSOB 0850 111 777, zo zahraničia: +421 2 5966 8844
UniCredit Bank 0800 14 00 14, *1111, zo zahraničia: +421 2 4950 1111
Poštová banka 0850 00 6500, +421 2 6828 5777, *6500, zo zahraničia: +421 2 5960 1122
PRIMA banka 0850 700 007, 041 / 5111 111, 02 / 6828 5777
OTB banka 0850 111 222, zo zahraničia: +421 2 5720 5080
City bank Europe 0800 004 696, +421 2 5823 0400
Fio banka +421 2 2085 0410, +421 2 2085 0411
Komerční banka 0800 118 100, 0800 171 007 zo zahraničia: +421 259 277 505
Privat banka +421 2 682 85 777, +421 2 682 85 750

Zdravotné poisťovne

Dôvera 0850 850 850
Všeobecná zdravotná poisťovňa 0850 003 003
Union 0850 003 333, 0850 112 211
Európsky preukaz ZP 0800 111 115

Mobilní operátori – infolinky

Orange 905, +421 905 905 905
Telefonika O2 949, 0940 940 940
Slovak Telekom 800123456

SOS | Únik

Únikové zóny:

Areál festivalu má štyri hlavné vstupné vchody/únikové východy: GATE 1/EXIT 1, GATE 2/EXIT 2, GATE 3/EXIT 3, GATE 4/EXIT 4 a ďalšie dva únikové východy ÚNIKOVÝ VÝCHOD 5 a ÚNIKOVÝ VÝCHOD 6. Všetky vchody a východy sú viditeľne označené priamo na mieste a informačných mapách v areáli amfiteátra, na evakuačnej mape vo festivalovom bulletine a v elektronickej podobe tu.

V prípade pohotovostného stavu a potreby využitia únikových zón alebo sústredenia na bezpečnej zóne prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu a riadili sa pokynmi bezpečnostnej služby a organizačného štábu.

logo FFV

ORGANIZÁTORI

SPOLUORGANIZÁTOR

ODBORNÍ GARANTI

EXKLUZÍVNY PARTNER

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

PARTNERI

DOPRAVNÝ PARTNER

MEDIÁLNI PARTNERI

Miesto konania

Trasy

Nájsť trasu

Zadajte vašu polohu, zvoľte spôsob dopravy a kliknite na tlačidlo Nájsť trasy.

Kontakty

logo NOC

Národné osvetové centrum

vychodna@nocka.sk

Organizátor

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava
IČO: 00164615
DIČ: 2020829888
Štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, pôsobiaca na základe nového znenia zriaďovacej listiny vydaného Ministerstvom kultúry SR MK-2472/2016-110/8080

Spoluorganizátor

Obec Východná
Východná 616, 032 32 Východná
IČO: 00315893
DIČ: 2020574908

Predseda programového výboru
Kontakt pre zahraničných účinkujúcich

Martin Gregor
martin.gregor@nocka.sk
+421 2 204 71 253

Kontakt pre účinkujúcich

Ľudmila Iványiová
ludmila.ivanyiova@nocka.sk
+421 2 204 71 244

Kontakt pre produkciu

Renata Homzová
renata.homzova@nocka.sk
+421 2 204 71 212

Kontakt pre médiá

Alexandra Žilavá
alexandra.zilava@nocka.sk
+421 2 204 71 270

Kontakt pre partnerov

Elena Lipianska
elena.lipianska@nocka.sk
+421 2 204 71 266