Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Prehliadka tradičnej ľudovej kultúry
Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Prehliadka tradičnej ľudovej kultúry
Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Prehliadka tradičnej ľudovej kultúry
Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Prehliadka tradičnej ľudovej kultúry
Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

4. – 7. júla 2019
Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Tešíme sa na stretnutie s vami na 65. ročníku
Folklórny festival Východná

Folklórny festival Východná

Tešíme sa na stretnutie s vami na 65. ročníku

Termín

4. – 7. júla 2019

Miesto

Obec Východná

O festivale


Folklórny festival Východná je najstarší a najrozsiahlejší celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou na našom území. Každoročne na prahu letnej turistickej sezóny v prvý júlový víkend v atraktívnom prostredí v blízkosti Vysokých i Nízkych Tatier ožijú bohaté ľudové tradície a rázovitá obec Východná sa na niekoľko dní stane centrom slovenskej kultúry.

Počas jeho 65-ročnej histórie sa z festivalu stala vrcholná prehliadka tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov. Medzi 1 400 účinkujúcimi v desiatkach umeleckých autorských programov sa každoročne prezentujú i víťazi celoštátnych súťažných prehliadok folklórnych skupín, súborov, detských súborov, ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov muzikantov i tanečníkov.

K festivalu Východná už neodmysliteľne patria aj ľudoví remeselníci, výrobcovia a umelci a v poslednom období sú najzaujímavejšími interaktívne a zážitkové programy – tanečné, hudobné, spevácke workshopy, remeselné tvorivé dielne a programy pre deti.

Východná je oslavou folklóru a jej existencia výrazne prispieva k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému rozvíjaniu i verejnej prezentácii vzácnych hodnôt našej klenotnice kultúry. Folklór je hlboko zakorenený v tradíciách a kultúre slovenského národa, preto v nás pri každom kontakte dokáže vyvolávať radosť zo vzájomného stretnutia a oživovať nielen históriu, ale aj city. Staňte sa aj vy súčasťou tejto oslavy.HRANICE A BEZ HRANÍC...

Hranica, medza, prah, zlom, premena. Rozhranie medzi minulosťou a prítomnosťou, snom a skutočnosťou, životom a smrťou, dňom a nocou, hranica medzi javiskom a hľadiskom. Ľudí dodnes delia viac či menej reálne hranice. Tie prirodzené, geografické hranice vytvorené riekami a horskými masívmi členených regiónov, etnické hranice oblastí osídlených Slovákmi, Maďarmi, Rusínmi, Nemcami, Bulharmi, ale aj Goralmi, Rómami a ďalšími našimi národnosťami a etnickými skupinami či s tým súvisiace hranice vierovyznaní. Tie naše, ľudským vnímaním sveta stanovené hranice sociálne a profesijné. A potom hranice, ktoré prinášajú dejiny – hranice historických období, ktoré ovplyvnili aj hranice vývinu foriem tanca, hudby, spevu, zvykov, obradov či etického a estetického vnímania sveta.

Ak by sme sa mali zamyslieť nad otázkou vymedzenia týchto hraníc, matematická presnosť by narážala na… život. Na ľudskú zvedavosť, tendenciu prekračovať hranice poznania, vymyslieť niečo, čo ešte nikto na svete. A tak by sme veľmi ťažko identifikovali, kedy ktoré sídlo patrilo do toho či iného regiónu, kedy presne sa objavilo harmonické hudobné myslenie či staré párové tance, kedy medzi rodinu našich predkov prišiel „genofond“ inej etnicity a kedy a v akom prostredí sa presne zrodil obrad vítania novej jari.

Medzi prvotné formy hraníc patria tie dané biologickými princípmi a samotnou ľudskou prirodzenosťou. Hranice veku, rodu, roly človeka v istej etape života. A možno práve tieto prirodzené hranice nepredstavujú bariéru prístupnosti a sú v skutočnosti mostom. Širokým, spájajúcim ľudí, regióny, kontinenty, svet. Lebo všetci bez rozdielu sme predovšetkým ľudskými bytosťami. Možno nás aj tohtoročný leitmotív festivalu o hraniciach medzi ľuďmi, ich stavaní, prekračovaní či búraní privedie k snahe, aby sme my ani naše potomstvo na našu spoločnú „ľudskosť“ nikdy nezabudli…

PROGRAM V PRÍPRAVE

Predaj spustený

VSTUPENKY V 1. VLNE PREDAJA DO 31. 5. 2019 ZA ZVÝHODNENÉ CENY.

logo FFV (Facebook_profil)

ORGANIZÁTORI

SPOLUORGANIZÁTOR

organizátor NOC
organizátor Ministerstvo kultúry SR
organizátor obec Východná

PODPOROVATELIA

organizátor Liptovské kultúrne stredisko
organizátor Žilinský samosprávny kraj
organizátor ÚĽUV
logo Liptov

EXKLUZÍVNY PARTNER

logo Šariš

PARTNERI

logo Slovenská sporiteľňa
logo St. Nicolaus - Budiš
logo Farma Východná
logo Trans Motocentrum

MEDIÁLNY PARTNER

logo Zoznam.sk

Miesto konania

Trasy

Nájsť trasu

Zadajte vašu polohu, zvoľte spôsob dopravy a kliknite na tlačidlo Nájsť trasy.

Kontakty

logo NOC (inv-b&w transparentny podklad - crop)

Národné osvetové centrum

nocka@nocka.sk
+421 2 204 71 202

Tajomníčka festivalu

Ľudmila Iványiová
ludmila.ivanyiova@nocka.sk
+421 2 204 71 244

Kontakt pre médiá

Elena Lipianska
elena.lipianska@nocka.sk
+421 918 817 127