English Version

 

Folklórny festival Východná 2018 sa uskutoční v termíne:

28. júna – 1. júla 2018.

Tešíme sa na vašu účasť.

 


 

Východná 2017

Vyše 30 000 návštevníkov. Taká je záverečná bilancia 63. ročníka Folklórneho festivalu Východná. Počet návštevníkov tak už druhý rok prekonal doterajšie rekordy. Festival sa postupne otvára čoraz širšiemu publiku a zároveň sa každým rokom zlepšujú služby v areáli festivalu.

„Nároky divákov navštevujúcich folklórne festivaly rastú a my sa na ne snažíme reagovať tak, aby festival Východná zostal aj naďalej najprestížnejším folklórnym festivalom na Slovensku,“ hovorí o jednom z dôvodom rastúcej obľuby festivalu jeho programový riaditeľ Pavol Pitoňák.
Hlavným obsahovým motívom festivalu vo Východnej, ktorý sa konal od štvrtka 29. júna do nedele 2. júla, bolo nielen sprostredkovanie krásy slovenského folklóru v jeho tradičných i moderných podobách – od programu Zem spieva pod holým nebom, ktorý bol bodkou za úspešnou šou RTVS až po dojímavé predstavenie súboru Vranovčan s názvom Zbohom.
Jedným z programových ťažísk bola tohto roku orientácia  na deti. Tým bola venovaná celá nedeľa – a to nielen symbolicky: všetky vystúpenia v tento deň nielen v areáli ale aj na veľkej scéne mohli totiž návštevníci vidieť zadarmo.
„Našim cieľom bolo ukázať najmladšej generácii krásu slovenského folklóru a tradícií, motivovať ju k ich udržiavaniu,“ povedala riaditeľka festivalu Jana Kresáková z Národného osvetového centra.
S festivalom vo Východnej sa už neodmysliteľne spája aj prezentácia rozmanitosti ľudovej kultúry v podaní zahraničných folklórnych súborov . Tento rok boli pre divákov lákavým ťahákom maďarský profesionálny súbor Magyar nemzeti táncegyüttes povestný svojou tanečnou virtuozitou a súbory z tešínskeho Sliezska, prezentujúce tanečné umenie pohraničného regiónu s hlavnou myšlienkou "Všetko sa mení, ale folklór zostáva", ktoré svoje program pre festival vo Východnej pripravovali viac ako dva roky.
Počas celého festivalu sa na piatich scénach festivalu vystriedalo vyše 2 100 účinkujúcich. Ich výkony, rovnako ako celkovú skladbu programu a organizačné zabezpečenie festivalu zhodnotia odborní hodnotitelia, ktorými tento rok boli Mgr. art. Lenka Šútorová Konečná ArtD. a Ing. Vladimír Urban.
Na Folklórnom festivale Východná sa akreditovali zástupcovia 16 tlačených a elektronických médií.


Faktické údaje

Hlavný organizátor: Národné osvetové centrum.
Spoluorganizátori: obec Východná, Žilinský samosprávny kraj, Liptovské kultúrne stredisko, ÚĽUV
Záštitu nad festivalom prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič. 

Zoznámte sa

Folklórny festival Východná – to sú účinkujúci, návštevníci a zdanlivo neviditeľní ľudia zo zákulisia, ktorí sa starajú o to, aby všetko fungovalo čo najlepšie, aby ste sa tu cítili dobre a mali sa na čo pozerať. Niektorých vám chceme predstaviť prostredníctvom odpovedí na pár otázok.

Pavol Pitoňák, programový riaditeľ Folklórneho festivalu Východná

Kedy ste boli prvý raz na Folklórnom festivale Východná a pri akej príležitosti?
Prvýkrát som tu bol ešte ako dieťa, no, priznám sa, veľmi sa mi tu nepáčilo. Môj otec bol členom folklórneho súboru Vagonár a brával ma na takmer všetky svoje vystúpenia, medzi inými aj na folklórny festival vo Východnej. Bol som takým malým maskotíkom súboru, o ktorého sa starali všetky dievčatá. Čomu som vtedy absolútne nerozumel, bolo, ako sa môže môj otec poznať s každým druhým človekom, ktorého stretne. Otravovalo ma, že ísť s otcom čo i len na jeden langoš, bolo otázkou hodiny. Všetci okolo mňa sa tešili jeden druhému, ako keby sa nevideli 100 rokov.
Iné to bolo o pár rokov neskôr, keď som sa sám stal členom tohto súboru.
S blížiaci sa termínom Východnej mi riadne stúpal adrenalín. Deň pred cestou do Východnej som už pomaly ani nespal a po ceste na festival zneli v mojej Škode 100 z kazetového prehrávača také decibely, že hravo prehlušili aj hluk auta. Spávali sme po východnianskych senníkoch, zuby si umývali jednou kefkou. Kde sú tie časy.
A kedy ste sa tu prvý raz prezentovali ako autor?
V roku 1999 mňa a moju manželku oslovil choreograf folklórneho súboru Marína Ján Jamriška, ktorého tvorbu som veľmi obdivoval. Ponúkol mi spoluprácu pri realizácii programu Talenty, ktorý mal už slušnú tradíciu. Pamätám si, ako keby sa to stalo dnes, okamih, keď za nami prišlo vedenie festivalu, aby sme program ukončili, lebo vo veľkom amfiteátri sa začínajú predstavenia a hľadisko je prázdne. V tomto programe sme pokračovali ďalšie 2-3 roky. Neskôr prišli ponuky na prípravu vystúpení zahraničných súborov, ale azda najväčšiu zodpovednosť na moje ramená prenieslo vedenie festivalu Východná v roku 2004, keď ma jeho vtedajší prezident Štefan Mráz poveril prípravou ústredného program 50. ročníka festivalu. Po polročnom snažení a pátraní po zakladateľoch festivalu som vytvoril program, kde som sa snažil pripomenúť všetkých, ktorí boli pri zrode tohto najstaršieho folklórneho festivalu na Slovensku. Teraz sa píše sa rok 2017 a ja som poverený vedením programovej rady už štvrtý raz za sebou.
Z čoho máte pri príprave festivalu najväčšiu radosť?
Teší ma najmä to, že mladým tvorcom dávame príležitosti tvoriť v profesionálnych podmienkach, o akých sa nám ani len nasnívalo, a to je dobré. Doba sa posúva, rovnako ako nároky divákov. Z tohto postu ďakujem všetkým, ktorí kedy pomohli festivalu posúvať sa vpred a ktorí z neho vytvorili najprestížnejší folklórny festival na Slovensku.
Čo budete robiť, kým budú návštevníci festivalu sledovať program a zabávať sa?
V priebehu dňa sa snažím vidieť čo najviac programov, aby som autorom mohol povedať svoje názory a pripomienky a tým nás všetkých posúvať k vyššej umeleckej a technickej kvalite v budúcnosti. Samozrejme, nevyhnem sa ani kritike, ak je to nutné. Večerné programy presedím poväčšine v réžii za zvukárom vedľa strihača všetkých záznamov, ktoré vidia diváci. Máličko mu do toho rozprávam. V noci, a to si sľubujem už štvrtý rok, by som chcel ísť spať okolo polnoci, aby som na ďalší deň bol čerstvý. Asi to však opäť skončí, ako vždy – neubránim sa tunajšej úžasnej atmosfére a s kamarátmi budem až do východu slnka. Potom si aspoň 2-3 hodinky pospím a všetko sa zopakuje. Ešte šťastie, že v pondelok ráno už návštevníci nevidia, ako vyzerám.
Čo z tohtoročného programu by ste si pozreli ako divák, keby ste na to mali čas, a prečo?
Je určite mnoho programov, ktoré by som chcel vidieť celé, no vzhľadom na moje povinnosti to nebude možné. V každom prípade si nenechám ujsť žiaden z večerných programov na veľkej scéne. Prvý program, na ktorý sa veľmi teším aj z profesionálneho hľadiska, je Zem spieva pod holým nebom. Som veľmi zvedavý, ako zapôsobí táto veľkolepá šou RTVS vo viac-menej ortodoxnom prostredí. Bude to totiž celkom iný spôsob javiskovej formy, ako sme na Východnej zvyknutí. Bolo úžasné, ako rýchlo sme sa na tejto spolupráci s RTVS dohodli, hoci v prípade štátnych organizácií to nebýva zvykom. Moja veľká vďaka za to patrí programovému riaditeľovi RTVS Tiborovi Búzovi.V piatok sa veľmi teším na vystúpenie podľa mňa najlepšieho maďarského profesionálneho súboru Magyar nemzeti táncegyüttes, ktorý je povestný tanečnou virtuozitou.
V sobotu sa s viac ako 300 účinkujúcimi predstavia súbory spoza blízkych hraníc – z tešínskeho Sliezska. Tento program pre nás pripravovali viac ako dva roky. Som zvedavý aj na program Čo je dobré, nie je zlé, ktorého autorom je klan rodiny Drugovcov. Už v minulosti ma presvedčili, že sú skvelý autorský tím, a tak dostali príležitosť robiť prémiový program na Východnej aj v tomto roku. Ich základnou myšlienkou pri koncipovaní programu bolo poukázať na rôznorodosť autorskej súborovej tvorby a rôzne formy spracovania ľudového tanca. Je to téma pre túto dobu viac ako aktuálna. Mnohí folkloristi istotne vedia, o čom hovorím. Tento program bude RTVS vysielať naživo. Prvý raz v 63. ročnej histórii festivalu bude televízia vysielať z jedného ročníka dva živé prenosy. Bodkou bude vystúpenie FS Vranovčan s predstavením Petra Kocáka ZBO†HOM, ktoré priblíži mrazivé i úsmevné príbehy ľudí žijúcich na Slovensku v časoch nezmyselnej vojny.
Návštevníkom s deťmi ako rodič odporúčam užiť si nedeľu, ktorá je kompletne venovaná detským divákom. Máme pre nich pripravené divadelné predstavenia s ľudovou tematikou, školičky tanca, v spolupráci s ÚĽUV-om remeselné dielne.

Jaroslav Mendel, generálny riaditeľ Národného osvetového centra, ktoré je hlavným organizátorom festivalu

Kedy ste boli prvý raz na Folklórnom festivale Východná a pri akej príležitosti?
To si skutočne nepamätám, ale možno niektorý z mojich kamarátov by si spomenul. Preverím, a možno v budúcich ročníkoch podám túto informáciu.
Čo budete robiť, kým budú návštevníci festivalu sledovať program a zabávať sa?
Nesledovať program a nezabávať sa.
Čo z tohtoročného programu by ste si pozreli ako divák, keby ste na to mali čas, a prečo?
Zo zvedavosti program Čo je dobré, nie je zlé s rešpektom program ZBO†HOM, z dôvodu môjho „postihnutia“ prácou v detskom folklórnom súbore program Pomôžte nám chvíľu vyslobodiť vílu a z dôvodu prežitia by som vyskúšal tradičnú liptovskú kuchyňu, tradičnú kuchyňu z Heľpy, východniansku kuchyňu prípadne Šmyknu... a iné.

Juraj Blaško, starosta obce Východná, ktorá je spoluorganizátorom festivalu

Čo si v súvislosti s tohtoročným Folklórnym festivalom želáte najviac?
Aby prebehol pokojne, v peknej atmosfére a dobrom počasí a aby si návštevníci, ale aj účinkujúci odniesli domov nezabudnuteľné spomienky. Aby im Východná ostala v srdci.
Kedy ste si posledný raz užili Folklórny festival Východná len ako divák?
Od útleho detstva až po zvolenie za starostu, čo bolo koncom roka 2014, som prežíval festival, alebo ako sa povie vo Východnej slávnosti, ako divák. Moje prvé spomienky sa viažu na začiatok 80. rokov. Najprv sme tu ako deti dostávali sladkosti a neskôr ako mladíci sme sem chodili s partiou. No a dnes, pokiaľ mi to organizačné povinnosti dovolia, sledujem spolu s rodinou rôzne vystúpenia.
Na čo z tohtoročného programu sa najviac tešíte?
Zaujímavá a atraktívna bude určite Zem spieva. Rád by som videl programy venované Ondrejovi Demovi. Všetkým návštevníkom by som odporúčal sprievod obcou, ktorý bol v minulosti veľmi obľúbený a bol vrcholom festivalu. Dúfam, že tento rok bude sprievodu priať počasie.

Miroslava Palanová, riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši, ktoré je spoluorganizátorom festivalu

Kedy ste boli prvý raz na Folklórnom festivale Východná a pri akej príležitosti?
Východná je jednou zo súčastí môjho života. Od detstva som sa pohybovala v jej prostredí. A prešla som tu všeličím. Najskôr ako dieťa účinkujúce v DFS Ďumbier, s obrovskou trémou, snahou a zodpovednosťou, lebo vtedy to bola pre nás veľká pocta účinkovať vo „veľkom“ amfiteátri pred množstvom divákov. Neskôr ako členka FS Váh, ktorý vo svojich začiatkoch mohol len snívať o tom, že raz aj jeho členovia budú tancovať na festivale, ktorý bol najväčšou métou folkloristov. Začínali sme ako štatisti a pomáhali nosiť transparenty a ornamentníky v sprievode, ale stálo nám to za to – byť aj takouto súčasťou festivalu. Neskôr som pozorovala Východnú niekoľko rokov z jej zákulisia – brigádovala som na sekretariáte festivalu, kontrolovala vstupenky, asistovala pri programoch a robila rôzne pomocné práce. Počas štúdia na VŠMU som už robila inšpíciu a dostala som sa aj k tvorbe prvých scénických programov. Bola to veľká a náročná festivalová škola, kde som stretla úžasných ľudí, získala množstvo skúseností, z ktorých čerpám doteraz. V súčasnosti ako riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši, ktoré stálo pri zrode folklórneho festivalu, pokračujem v organizačnej spolupráci a každoročne aj v autorskej, pri samotnej tvorbe scénických programov. Už niekoľko rokov dramaturgicky a režijne pripravujeme piatkový program pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja, kde sa snažíme divákom priblížiť folklórne kolektívy z našich regiónov.
Čo budete robiť, kým budú návštevníci festivalu sledovať program a zabávať sa?
V piatok popoludní budem skúšať program Keď ja pôjdem, povandrujem, v ktorom sa na veľkej scéne o 18.30 predstavia regióny Kysuce a Liptov. V ostatné dni festivalu budem pomáhať s organizáciou a dúfam, že sa mi podarí vidieť aspoň niektorý z programov. Teším sa na stretnutia s priateľmi a, samozrejme, na festivalovú atmosféru.
Čo z tohtoročného programu by ste si pozreli ako diváčka, keby ste na to mali čas, a prečo?
Rada by som videla Tanečnú rapsódiu – program profesionálneho maďarského národného súboru Magyar nemzeti táncegyüttes z Budapešti, ktorý tvorí veľmi inšpiratívne scénické programy, ako aj program folklórneho súboru Vranovčan Zbohom. Programová ponuka je veľmi bohatá, tak verím, že sa mi podarí vidieť toho čo najviac.

Jana Kresáková, riaditeľka FFV

Kedy ste boli prvý raz na Folklórnom festivale Východná a pri akej príležitosti?
Počas strednej školy som celé letné prázdniny trávila v dedinke pri Kežmarku, čo nebolo až tak ďaleko, a tie sa pravidelne začínali festivalom – to už bola jasná prázdninová pohoda. Už pri ceste autom od Hybe (diaľnica ešte neexistovala) stála na začiatku Východnej malá benzínová pumpa a od nej už bol vidieť krásny pôvodný areál. Myslím, že každému bolo hneď lepšie.
Čo budete robiť, kým budú návštevníci festivalu sledovať program a zabávať sa?
V strese pobehovať po areáli a kontrolovať, spínať ruky k nebesám s prosbou o pekné počasie a tešiť sa z dobrých ľudí.
Čo z tohtoročného programu by ste si pozreli ako diváčka, keby ste na to mali čas, a prečo?
Tých programov by bolo veľa. Napríklad zahraničný program Z biegem Olzy a program Hraničiari kvôli goralským predkom, spevácko-rozprávačský program V krčme, ktorý sa minulý rok pre zlé počasie neuskutočnil, chcela by som vidieť aj slovenskú kapelu Capre s jej pestrou zmesou hudobných štýlov, programy v evanjelickom kostole – napríklad Zvon pre úžasnú atmosféru hlavne v horúcom ráne. Programy na veľkej scéne amfiteátra – neviem si vybrať, snáď všetky.

Pavel Ňuňuk, produkčný riaditeľ FFV

Kedy ste boli prvý raz na Folklórnom festivale Východná a pri akej príležitosti?
Bolo to už dosť dávno a vôbec si nepamätám presný rok, ale určite som sa bol pozrieť najprv ako divák, potom som tu, myslím, aj tancoval s niektorým súborom a od roku 2010 ako člen festivalového výboru zodpovedný za oblasť produkcie, teda organizačno-technické zabezpečenie.
Čo budete robiť, kým budú návštevníci festivalu sledovať program a zabávať sa?
Riešiť všetky možné úlohy od zabezpečenia ubytovania, stravovania, parkovania účinkujúcich, čistoty a poriadku v amfiteátri cez bezpečnosť, ochranu zdravia návštevníkov a účinkujúcich. Jednoducho všetky otázky súvisiace so zabezpečením festivalu okrem programovej časti.
Čo z tohtoročného programu by ste si pozreli ako divák, keby ste na to mali čas, a prečo?
Ja by som si rád pozrel všetky programy a najradšej na všetkých scénach, ale je ich toľko, že by som to asi nestihol, ani keby som mohol. Žiaľ, rátam s tým, že tento rok zase neuvidím ani jeden program celý.

Ľudmila Iványiová, tajomníčka festivalu

Kedy ste boli prvý raz na Folklórnom festivale Východná a pri akej príležitosti?
Mám pocit, že to bolo nedávno... ale čas plynie niekedy tak rýchlo... že je dosť možné... že to vlastne bolo už dávno...
Čo budete robiť, kým budú návštevníci festivalu sledovať program a zabávať sa?
Budem pôsobiť na neoficiálnej scéne – v prezentačnom domčeku, kde budem účinkovať v programe ADMINISTRATÍVNA ODYSEA... takže ak sa vám páči kontrolno-zmluvno-podpisové performance... môžete ho prísť sledovať...
Čo z tohtoročného programu by ste si pozreli ako diváčka, keby ste na to mali čas a prečo?
Najradšej všetko, keďže sa však všetko nedá, tak snáď sa mi podarí aspoň niečo...

Hana Kyseľová, facebook festivalu

Kedy ste boli prvý raz na Folklórnom festivale Východná a pri akej príležitosti?
Ešte v minulom tisícročí – s umeleckým súborom Lúčnica. Mám to šťastie, že festival vo Východnej poznám z mnohých pohľadov – ako účinkujúca, inšpicientka i autorka programov, cez hľadáčik kamery pri dokumentácii programov a teraz už niekoľko rokov festival propagujem a komunikujem s jeho priaznivcami cez Facebook.
Čo budete robiť, kým budú návštevníci festivalu sledovať program a zabávať sa?
Sledovať dianie v amfiteátri i v obci, ale hlavne vstrebávať atmosféru a náladu na festivale. Tú sa potom pokúsim dať do krátkych správ, informácií a fotografií na FB. Budem vlastne takým aktívnym prepojením medzi Východnou a tými, ktorí nemohli na festival prísť osobne.
Čo z tohtoročného programu by ste si pozreli ako diváčka, keby ste na to mali čas a prečo?
Mám rada hlavne komornejšie hudobné a spevácke programy v kostoloch a na malej scéne, ale teším sa aj na programy venované jubilantom či prezentáciu detských talentov.

Zuzana Račková, informačné stredisko

Kedy ste boli prvý raz na Folklórnom festivale Východná a pri akej príležitosti?
Úplne nedávno, v roku 2014, a hneď pracovne a hneď ma to tu všetko načisto očarilo. Od pešej túry zo železničnej stanice cez ľudí, úžasnú atmosféru až po záverečnú bodku, keď nám v našom pracovnom kamrlíku, kde sa neraz tlačíme aj dvadsiati tesne pred odchodom zahral na fujare Michal Fiľo a mne z tej nádhery tiekli slzy ako hrachy.
Čo budete robiť, kým budú návštevníci festivalu sledovať program a zabávať sa?
Tiež sa budem zabávať – budem stáť v okienku, podávať informácie, hlásiť, že sa stratil manžel a našlo dieťa, zháňať kompetentných, poslúchať pokyny pána nadriadeného Ňuňuka a robiť, čo mi povie. Tešiť sa z toho všetkého, občas strácať nervy.
Čo z tohtoročného programu by ste si pozreli ako diváčka, keby ste na to mali čas, a prečo?
Určite Bandu a Zem spieva a Maďarov a Poliakov a Zbohom a vlastne všetko. To by som si pozrela, ale nepozriem, lebo z nášho okienka vidím len na malú scénu, takže keď už bude tma a u nás sa to trochu utíši, tak si sadnem a kuknem na Balkansambel a Katarínu Málikovú.

 


 

Zem spieva vo Východnej

Milovníci slovenského folklóru a folklórneho festivalu Východná by sa tento rok mali s príchodom na festival poponáhľať! Už vo štvrtok sa na Veľkej scéne  východnianskeho amfiteátra predstavia tí najlepší z úspešnej folklórnej šou RTVS Zem spieva. Program pripravený v spolupráci s RTVS sa začne o siedmej  večer 29. júna špeciálnym spomienkovým zostrihom veľkolepej folklórnej šou Zem spieva, pokračovať bude premiérovým koncertom slovenskej world music skupiny Banda s tanečnou školou pod vedením odborných porotcov zo spomínanej šou a vyvrcholí vystúpením televíznych finalistov pod holým nebom.
Ak máte záujem počuť a vidieť ako Zem spieva a tancuje priamo pod Kriváňom sledujte stránku www.festivalvychodna.sk.

 


 

Žite Východnou už teraz!

 

 

Ak máte radi Folklórny festival Východná a páči sa vám jeho vizuál, ponúkame vám možnosť stiahnuť si pozadie s motívom tohtoročnej Východnej do mobilu alebo na pracovnú plochu počítača. Autorom vizuálnej podoby Folklórneho festivalu Východná je už po piaty raz mladý grafický dizajnér Tomáš Kompaník, ktorý ako prvý Slovák získal v Berlíne titul Best of the Best, prestížne dizajnérske ocenenie Red Dot Design Award 2015.  
S hlavným organizátorom festivalu Národným osvetovým centrom začal Tomáš Kompaník spolupracovať v roku 2013, keď viaceré médiá priniesli informácie o jeho diplomovej práci, v ktorej sa venoval slovenskej výšivke.

Kto koho oslovil – vy Národné osvetové centrum, alebo to bolo naopak?

V Národnom osvetovom centre zaregistrovali, čo sa píše o mojej diplomovke, a ozvali sa mi, či by som im nenavrhol vizuál. Navrhol som ich niekoľko a priznám sa, že to bol trošku boj, kým sme našli súlad medzi ich a mojou predstavou. Možno som chcel ísť do príliš alternatívnych vecí, nechápal som, že nemôžeme razom skočiť z veľmi tradičného na niečo moderné, súčasné, že tam musí byť nejaký prechod. Takže trvalo dlhšie, kým sme si našli spoločnú cestu, ale nakoniec to vyšlo a spolupracujeme dodnes.

Navštívili ste niekedy predtým folklórny festival vo Východnej?


V roku 2013 som bol na Východnej prvýkrát a bol som úplne očarený. Chodil som s mobilom a fotil som si kroje. Bolo úžasné, že veci, ktoré som predtým videl na figurínach v múzeách alebo v knižkách, som zrazu videl na reálnych ľuďoch, ktorí v nich tancovali.

Chytil vás aj folklór ako taký? Spevy, tance, zvyky?


Áno, aj predtým som k nemu mal vzťah, ale nikdy som ho nepraktikoval, ani mi nenapadlo ísť na koncert, kým nevystupovali kamaráti. Ale zistil som, že keď je to dobre spravené, čo je na Východnej vždy, lebo tam vyberajú asi najlepší program a vedia to zosúčasniť, je to skvelé. Hoci ja mám rád, aj keď sú tance tradičné a ešte aj rozprávajú nárečím. No celá atmosféra na Východnej je dobrá.  

Ako vznikla myšlienka vyrábať aj tričká s motívom Východnej?


Nápad vznikol spontánne, aby ľudia mali niečo na pamiatku. Tričko vždy odráža vizuál, ktorý je na plagáte, ten je aj na ňom. Boli aj nápady, aby bolo univerzálne, každý rok rovnaké, ale do toho som nechcel ísť. Chcel som, aby to bolo vždy originálne.

Vizuál Folklórneho festivalu Východna 2017 na stiahnutie ako:

- pozadie pre mobilne telefóny [JPG]
- pozadie pre PC [JPG]
- pozadie pre internetové stránky [PNG]

 


oddelovač