Normovaná plocha na jedno predajné miesto je 3 x 2,5 m (š x d).
V areáli amfiteátra nie je možné parkovať motorové vozidlá. Zásobovanie bude časovo obmedzené.


ánonie


Termín na zaslanie prihlášok je do 15. mája 2019. Do 24. mája prebehne výber a vybraných uchádzačov budeme informovať.