English Version

Východná 2017

30. júna - 2. júla 2017

 

 


 

Informácie pre záujemcov o pridelenie miesta pre stánky

 

Všetky žiadosti o pridelenie miesta pre stánky s tovarom a občerstvením, vrátane stánkov a priestorov pre tradičné remeslá, treba podať do 15. mája 2017 priamo obci Východná. Záujemcovia môžu vyplnené prihlášky posielať elektronicky alebo poštou. V druhom prípade treba na obálku uviesť: FFV – stánky.

O pridelení miest rozhodne výberová komisia. Rozhodnutie bude zaslané len vybraným záujemcom a to najneskôr do 5. júna 2017.

 

Kontaktné údaje pre zasielanie žiadostí
Telefón: 044/529 52 51;
Mail: kultura@vychodna.eu
Korešpondenčná adresa: Východná 616, 032 32 Východná
Kontaktná osoba: Mgr. Danka Kabátová

 

Prihláška - stánky s tovarom a občerstvením [Excel / XLS]  [Acrobat Reader / PDF]

Prihláška - tradičné remeslá [Excel / XLS]  [Acrobat Reader / PDF]

 


oddelovač