English Version

Riaditeľka festivalu
PhDr. Jana Kresáková
e-mail: jana.kresakova@nocka.sk

Informácie počas festivalu
Zuzana Račková
telefón: +421 918 817 145

Programový riaditeľ
Mgr. art. Pavol Pitoňák
e-mail: pitonak@eventart.sk

Kontakt pre médiá
Zuzana Račková
e-mail: zuzana.rackova@nocka.sk
telefón: +421 918 817 148

Produkčný manažér
PhDr. Pavol Ňuňuk
e-mail: pavel.nunuk@gmail.com


Tajomníčka FFV
Mgr. Ľudmila Iványiová
e-mail: ludmila.ivanyiova@nocka.sk

oddelovač