Mikrovlnka, radar, sekundové lepidlo, plastelína a verbunkový tanec. Viete čo majú tieto veci spoločné? Za ich existenciu vďačíme vojne. Tá totiž ľudstvu okrem veľkého utrpenia a škôd občas prináša ako malé odškodné aj vynálezy a inovácie, ktoré s radosťou využívame aj v čase mieru. Pripomienkou tejto skutočnosti bude vystúpenie súboru Ifjú Szivek na festivale Východná s názvom Sedemdesiatsedem verbunkov.

Keď ho brali za vojaka

V roku 1715 rozhodol bratislavský snem po dlhom vyjednávaní s viedenským dvorom o vytvorení spoločného vojska. Začiatkom 18. storočia sa tak v rámci voľného verbovania začali odvody vojakov z územia monarchie, teda aj z terajších území strednej Európy. Vtedy asi nikto netušil, aké významné bude toto rozhodnutie pre vývoj kultúry na území Slovenska.

Podľa huslistu Michala Nogu zohrali verejné verbovačky významnú úlohu pri vzniku tradičných sláčikových a cimbalových kapiel. „Vzniklo to tak, že títo muzikanti chodili zo začiatku hrávať s vojakmi, ktorí verbovali po dedinách mladých mužov. Išlo o takzvané verbovacie kapely. Neskôr začali vznikať podobné kapely na dedinách, pričom na našom území išlo prevažne o rómskych hudobníkov, ktorých si potom ľudia volávali na rôzne svadby a oslavy,“ vysvetľuje Noga.

Verejné verbovanie a takzvané verbunkové komandá zohrali veľkú rolu aj v šírení pojmu verbunku a verbunkového tanca. Podľa historických prameňov sa takýmto tancom lúčil mladý vojak pred odchodom na vojnu. Dával tak najavo, že je pripravený na náročnú službu vo vojsku a zároveň sa tancom snažil zapôsobiť na dievčatá. Neskôr sa tento tanec začal uplatňovať aj pri iných príležitostiach a stal sa súčasťou rozličných slávnostných udalostí.

Jeho názov sa dá odvodiť z nemeckého slova werbung, ktoré znamená nielen reklamu, ale aj nábor. Vo vidieckom prostredí verbunkové tance v priebehu 19. storočia zľudoveli a postupne sa obohacovali regionálnymi tanečnými motívmi. Nárečové pomenovania i konkrétne formy verbunku boli rôzne: parobska karička, dzedov verbunk, sarku raz či šalanský verbunk.

Sedemdesiatsedem verbunkov

Dnes už mladí muži do cisárskej armády rukovať nemusia, a preto sa verbunkovému tancu najčastejšie venujú rôzne tanečné súbory. Jedným z najlepších na Slovensku je nepochybne tanečné divadlo Ifjú Szivek, ktoré vystúpi na festivale Východná. Ich predstavenie nadviaže na tradíciu verbunkového tanca a ukáže jeho pestrosť a rôznorodosť. Vystúpenie zavedie divákov do tajuplného sveta, v ktorom tanec a hudba boli ešte súčasťou každodenného života.

Divadlo Ifjú Szivek je jedným z najvýznamnejších predstaviteľov folklórneho hnutia a umeleckého života Maďarov na Slovensku. Najväčším prínosom telesa je prezentácia tradičnej hudobnej a tanečnej kultúry v strednej Európe. Významná časť ich predstavení sa venuje divadelnému spracovaniu tradičného ľudového tanca a ľudovej hudby Maďarov na Slovensku.

Na Východnej diváci uvidia, ako sa kedysi verbovali vojaci

fotografie a videá sú z archívu Ifjú Szivek