Na festival majú voľný vstup len novinári vopred akreditovaní do termínu 10. júna 2019 na základe vyplneného akreditačného formulára. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť udelenie akreditácie. Akreditovaní novinári musia mať špeciálne označenie a ich pohyb v rámci festivalu bude presne určený v Informačnom centre. Nie je možný pohyb pod pódiom Veľkej scény okrem štábu RTVS.

Fotografovanie je povolené výlučne len akreditovaným fotografom. Tolerujú sa neprofesionálne automatické fotoaparáty bez použitia blesku v blízkosti pódií Veľkej scény aj Malej scény.

Vstupom do areálu amfiteátra každý návštevník udeľuje súhlas a berie na vedomie, že fotografie alebo iný záznam jeho osoby z festivalu budú použité v akejkoľvek technickej úprave na promovanie festivalu v čase konania a po skončení podujatia s neobmedzeným časovým a teritoriálnym využitím.

Akreditačný formulár

televíziarozhlastlačová agentúradenníkčasopisinternetový portáliné tlačené médiuminé online médium

rozhovorfotografovanienakrúcanie

Termín na zaslanie žiadosti o akreditáciu je do 10. júna 2019.