info

Podpora folklóru
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predlžuje termín na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Podpora miestnej a regionálnej kultúry z 5. 2. 2020 na 12. 2. 2020.
viac informácií na stránke http://www.culture.gov.sk